1

Temat: protokoł z zapytania o cenę

Jakie załączniki obowiązkowo trzeba wypełnić przy protokole z zapytania o cenę? Z Rozporządzenia Prezesa rady Ministrów z dnia 19 maja 2006r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w wynika, że należy wypełnić druki ZP-2, ZP-2/PN, NBO, ZOC. §3.2 rozporządzenia mówi, że w postępowaniu, którego wartość, nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60 000 EURO, zamawiający nie ma obowiązku sporządzania druków dodatkowych wymienionych w załączniku nr 3 do rozporządzenia, z wyjątkiem druku ZP-14, ZP-21 i ZP-23.

Z drugiej strony w druku ZP-2/PN, NBO, ZOC jest odwołanie do druków ZP-12, 13, 17, 18,19, 21.

A co z drukiem ZP-14 o którym nie ma mowy w załącznikach ZP-2 i ZP-2/PN, NBO, ZOC, a w rozporządzeniu jest mowa o konieczności załączenia tego druku. I co to są te oferty orientacyjne?

Czy w druku ZP-17 należy wymienić dokumenty, które były wymagane w ofercie, tzn. formularz ofertowy, oświadczenie o spełnianiu warunków określonyche w art. 22 ust. 1 ustawy i zaświadczenie o wpisie o ewidencji działalności gospodarczej?

I jeszcze jedno. Jak uzasadnić w druku ZP-2 pkt.3 powody zastosowania trybu zapytania o cenę (podać uzasadnienie faktyczne i prawne)?

Wiem, że duzo mam pytań ale może ktoś mi pomoże bo zamówienia to jest dla mnie całkem nowy temat.

Z góry dzięki !

2 (edytowany przez Piotrek 2006-11-02 13:01:05)

Odp: protokoł z zapytania o cenę

Poniżej 60 tys. euro protokół musi obejmować:
ZP-2
ZP-2/PN, NBO, ZOC
ZP-11
ZP-21

W druku ZP-2/...  wykreslasz odesłania do druków, których nie wypełniasz np. ZP-12.

Powody zastosowania trybu ? przepisujesz art. 70 (uzasad. prawne)  i wykazujesz, ze podane tam przesłanki dotyczą tego zamówienia (uzas. faktyczne)