1

Temat: unieważnienie postępowania

Ogłosiliśmy przetarg nieograniczony powyżej progów unijnych. Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 upzp. Czy powinniśmy wypełnić formularz - ogłoszenie dodatkowych informacji itd.? Co oznacza w formularza zapis: procedura niepełna? Domyślam się, że chodzi o procedurę o udzielenie zamówienia, która nie została zakończona udzieleniem zamówienia, ale wolę się upewnić. Czy umieszczenie na naszej stronie internetowej zawiadomienia o unieważnieniu postępowania w skróconej formie, obok ogłoszenia z Dziennika WE, będzie błędne? Czy umieścić tylko ogłoszenie z Dziennika WE?

2

Odp: unieważnienie postępowania

Upewniłaś sie wink
Nie masz obowiązku zamieszczania zawiadomienia o unieważnieniu na własnej stronie