1

Temat: elektromobilność

Pomóżcie czy w przetargu unijnym na zakup i dostawę autobusów diesli przez jst powyżej 50 000 mieszkańców musimy wpisać, że Wykonawca musi oświadczyć, że  łączny udział pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym we flocie pojazdów samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt. 33 ustawy – Prawo o ruchu drogowym – używanych przy wykonywaniu przedmiotu niniejszej umowy ( na dostawę autobusów) będzie wynosił od dnia 01.01.2022 r. co najmniej 10% stosownie do wymagań ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych.
Ta ustawa mnie  przeraża .... w komentarzach jest że do każdego zamówienia ale jaki to sens nakazywać firmom, które same mają wyprodukować i dostarczyć diesle aby wykorzystywały przy ich produkcji i  dostawie jakiś procent niskoemisyjnych lub 0-emisyjnych. 
Podpowiedzcie coś w tym temacie.