1

Temat: zmiana terminu zawarcia umowy

Zamawiający przesłał wszystkim wykonawcom informację o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o odrzuceniu ofert oraz wyznaczył termin zawarcia umowy (po upływie równo 5 dni od przesłania tej informacji). W dniu następnym, zamawiający sprawdzając pocztę elektroniczną zauważył wiadomość o błędzie dostarczenia poczty jednemu z wykonawców, którego oferta została odrzucona w tym postępowaniu. Zamawiający ponownie przesłał więc informację temu wykonawcy. Czy w związku z tym, iż wykonawca ten zapoznał się z treścią ww. informacji w dniu późniejszym niż pozostali wykonawcy, należy przesunąć termin zawarcia umowy o 1 dzień?

2

Odp: zmiana terminu zawarcia umowy

jstan1 napisał/a:

Czy w związku z tym, iż wykonawca ten zapoznał się z treścią ww. informacji w dniu późniejszym niż pozostali wykonawcy, należy przesunąć termin zawarcia umowy o 1 dzień?

O tyle dni, o ile dni zapoznał się później - tak by nakazywała przyzwoitość (i przepisy rzecz jasna) smile