1

Temat: Udostępnienie protokołu po wyborze

Jakie konsekwencje mogą być w przypadku nieudostępnienia protokołu postępowania z załącznikami po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty przed upływem terminu na złożenie odwołania? Brak dostępu do dokumentów najkorzystniejszej oferty ogranicza prawo konkurencji do złożenia odwołania w przypadku ewentualnych braków lub uchybień w tych dokumentach.
Czy można złożyć odwołanie na takie zaniechanie?

2

Odp: Udostępnienie protokołu po wyborze

Teoretycznie na każdą czynność zamawiającego lub jej zaniechanie można złożyć odwołanie.