1

Temat: zawiadomienie art. 262

W ubiegłym roku ogłaszane było 2-krotnie postępowanie - unieważnione z powodu zaoferowania kwot przekraczających środki finansowe zamawiającego. Postępowanie będzie wszczęte ponownie w tym roku - czy zgodnie z art. 262 Pzp poinformować wykonawców, którzy w poprzednich postępowaniach (w roku ubiegłym) złożyli oferty? Obecnie obowiązuje nas nowy plan postępowań - poprzednie postępowania dot. planu postępowań z roku 2021 - czy to ma znaczenie?

2

Odp: zawiadomienie art. 262

Nie ma znaczenia, nie ma wyjątków. Informowanie wykonawców jest zreszą generalnie dopuszczalne (art. 273).

3

Odp: zawiadomienie art. 262

obowiązku brak, ale jak Ci zależy - ja dzwonię smile