1

Temat: Wstępne ogłoszenie informacyjne a nowe postępowanie

Puściliśmy przetarg na 11 części. Skróciliśmy termin składania ofert ze względu na to, że wcześniej poszło Wstępne ogłoszenie informacyjne. Unieważniliśmy 3 części ze względu na brak ofert. Chcemy puścić jeszcze raz te 3 części. Czy możemy ponownie skrócić termin składania ofert wykorzystując to Wstępne ogłoszenie (nie zmieniamy nic, wszystko idzie analogicznie jak w pierwotnym postępowaniu).

2

Odp: Wstępne ogłoszenie informacyjne a nowe postępowanie

Jak najbardziej - to te same warunki.