1

Temat: zabezpieczenie należytego wykonania umowy

W postępowaniu w formule "zaprojektuj i wybuduj" zabezpieczenie należytego wykonania umowy wymagamy od całości zadania, czy tylko od wynagrodzenia dot. robót budowlanych?

2

Odp: zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Wysokość zabezpieczenia odnosisz do ceny całkowitej podanej w ofercie (art. 452).

3

Odp: zabezpieczenie należytego wykonania umowy

dajesz jedną umowę, więc i warunki terminów oraz kwot dotyczą całości