1

Temat: dokumenty przedmiotowe czy przed podpisaniem umowy

Witam czy w przetargu krajowym na remont boiska prawidłowym jest
1. żądanie aby Wykonawca wraz z ofertą złożył przedmiotowe środki dowodowe w postaci:
1)Aktualnego atestu PZH dla oferowanej nawierzchni;
2)Autoryzację producenta nawierzchni i gwarancję potwierdzoną przez producenta;
3)Badania potwierdzające zgodność z normą PN EN 14877:2014 wykonane przez  umocowane do tego niezależne laboratorium/instytucję.
4)Badania IAAF – kompletny raport
5)Certyfikat IAAF (Product Certificate);
6)Karta Techniczna potwierdzona przez producenta
i wówczas mamy masę dokumentów od każdego z Wykonawców czy jednak wystarczającym byłoby
2. żądanie aby na etapie składania ofert Wykonawca oświadczył jedynie że posiada wszystkie te dokumenty które to przedłoży przed podpisaniem umowy jako warunek konieczny do zawarcia umowy umowy.
Jak lepiej postąpić?

2

Odp: dokumenty przedmiotowe czy przed podpisaniem umowy

Ja robię tylko w formie ad.2. jestem leniwy i nie chce mi się sprawdzać wszystkich papierów od wszystkich oferentów. Piszę warunki jakie mają spełniać i wymieniam dokumenty na potem (przed umową) Dodaję jeszcze adnotację, że ich brak przed podpisaniem umowy traktuję jako "brak chęci podpisania" i z winy wykonawcy umowa nie zostanie podpisana ze wszystkimi tego następstwami