1

Temat: elektromobilność,

Witam  robicie  coś elektromobilnością w SWZ czy  dobrze rozumię że przetargach ma zastosowanie tylko art. 68b  i dotyczy  tylko:

wartości równej lub przekraczającej progi unijne dotyczące zakupu, leasingu, wynajmu lub dzierżawy z opcją zakupu pojazdów samochodowych;
wartości równej lub przekraczającej progi unijne dotyczące świadczenia usług w zakresie: publicznego transportu drogowego, specjalistycznego transportu drogowego osób, nieregularnego transportu osób, transportu i doręczania przesyłek pocztowych lub paczek, wywozu odpadów wg poniższych kodów CPV:
60112000-6 Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego,
60130000-8 Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób,
60140000-1 Nieregularny transport osób,
90511000-2 Usługi wywozu odpadów,
60160000-7 Drogowy transport przesyłek pocztowych,
60161000-4 Usługi w zakresie transportu paczek,
64121100-1 Usługi doręczania przesyłek pocztowych,
64121200-2 Usługi doręczania paczek;