1

Temat: Czy miejsce złożenia podpisu ma znaczenie?

Wykonawca podpisał umowę podpisem elektronicznym i umieścił wizualnie podpis na pierwszej stronie umowy. Na ostatniej stronie w miejscu Zamawiający mamy wszystkie podpisy a w miejscu Wykonawca pusto. Czy tak podpisana umowa jest ok?

2

Odp: Czy miejsce złożenia podpisu ma znaczenie?

Podpis elektroniczny obejmuje całość dokumentu, nie ma znaczenia gdzie pojawi się znacznik, może go zupełnie nie być na dokumencie. Potwierdzeniem podpisania dokumentu jest wyłącznie raport z pozytywnej weryfikacji podpisu elektronicznego.