1

Temat: zasada konkurencyjności

Zamówienie zgodnie z zasadą konkurencyjności. Beneficjent jest Zamawiającym w rozumieniu PZP. Oświadczenia o braku powiązań osobowych i kapitałowych złożone przez osoby wykonujące czynności po stronie Zamawiającego. Kontrola wymaga aby przedłożyć oświadczenie o braku powiązań ale WYKONAWCY oraz podania peseli wszystkich osób po stronie Zamawiającego i Wykonawcy. Na żadne sposoby nie przyjmują do wiadomości, że takie oświadczenie składane przez Wykonawcę jest obowiązkowe gdy Beneficjent nie jest Zamawiającym w rozumieniu PZP. Wtedy zgodnie z wytycznymi nie udziela się zamówienia Wykonawcy powiązanemu z Zamawiającym. Zapisy te zgodnie z wytycznymi i podręcznikiem nie dotyczą Zamawiającego w rozumieniu PZP.
Czy ktoś przerabiał podobną kontrolę ze środków EFS?

2 (edytowany przez memphis 2022-03-09 17:53:15)

Odp: zasada konkurencyjności

Osobiście uważam - na podstawie wytycznych - że osoby po stronie każdego rodzaju beneficjenta zawsze powinny składać oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych. Natomiast bez sensu dla mnie jest i z niczego nie wynika, by takie oświadczenie miało było żądane od wykonawcy. Raz, że wykonawca nie wie, kto wykonuje czynności po stronie zamawiającego, a dwa - jeśli zamawiający nie jest powiązany z wykonawcą, to jednocześnie wykonawca nie może być powiązany z zamawiającym... A żądanie peseli to już jakiś absurd.