1

Temat: Grupa kapitałowa a jeden Wykonawca

Witam, czy Zamawiający powinien wezwać Wykonawce do złożenia oświadczenia w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, jeżeli w postępowaniu wpłynęła tylko jedna oferta?

2

Odp: Grupa kapitałowa a jeden Wykonawca

nie powinien

3

Odp: Grupa kapitałowa a jeden Wykonawca

Nie.