1

Temat: Udział pojazdów elektrycznych

Witam, w postępowaniu wymagaliśmy od Wykonawcy na etapie podpisania umowy do złożenia oświadczenia, że łączny Udział pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym we flocie pojazdów samochodowych będzie  wynosił co najmniej 10%, zgodnie z art. 68 uast. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 roku o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 110 ze zm.).

Wezwaliśmy najwyżej ocenionego Wykonawcę  zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy pzp do złożenia podmiotowych środków dowodowych. Wykonawca nie złożył żądanych dokumentów, natomiast przedstawił oświadczenie, w którym oświadczył, że nie spełnia warunku związanego z Udziałem pojazdów elektrycznych lub napędzanych gazem ziemnym we flocie pojazdów samochodowych.

Czy w takim wypadku powinnam wezwać Wykonawcę z art. 128 ust. 1 ustawy pzp do złożenia podmiotowych środków dowodowych i w przypadku ich nie złożenia, powinnam odrzucić jego ofertę i zatrzymać wadium czy od razu odrzucić ofertę jako nieważną na podstawie odrębnych przepisów ale bez zatrzymania wadium bo nie ma podstawy.

Proszę o pomoc.

2 (edytowany przez memphis 2022-03-01 15:42:58)

Odp: Udział pojazdów elektrycznych

Zastanawiałbym się nad wezwaniem do wyjaśnień w kwestii, czy wykonawca nie będzie dysponował i realizował zamówienia ww. pojazdami zgodnie z warunkami zamówienia (chyba że wykonawca już oświadczył, że nie ma i nie będzie miał tych pojazdów ani nimi dysponował). Jeśli potwierdzi, wtedy można by stwierdzić, że oferta jest niezgodna z warunkami zamówienia.