1

Temat: Roczne sprawozdanie a dotacje

Czy dotacje udzielane przez Gminę jednostkom typu Dom Kultury, MOPSy a także na podstawie ustawy o pożytku publicznym - czyli stowarzyszeniom podajecie w sprawozdaniu? Jeśli tak, to w którym polu?

2

Odp: Roczne sprawozdanie a dotacje

Zgodnie z ustawą:
zamówienie – należy przez to rozumieć umowę odpłatną zawieraną między zamawiającym a wykonawcą, której przedmiotem jest nabycie przez zamawiającego od wybranego wykonawcy robót budowlanych, dostaw lub usług.

3

Odp: Roczne sprawozdanie a dotacje

memphis napisał/a:

Zgodnie z ustawą:
zamówienie – należy przez to rozumieć umowę odpłatną zawieraną między zamawiającym a wykonawcą, której przedmiotem jest nabycie przez zamawiającego od wybranego wykonawcy robót budowlanych, dostaw lub usług.

czyli z organizacjami pozarządowymi TAK

4

Odp: Roczne sprawozdanie a dotacje

Nie.

5

Odp: Roczne sprawozdanie a dotacje

memphis napisał/a:

Nie.


a dlaczego nie? Mogę prosić o słowo wyjaśnienia? Ja jestem w kropce. Jest umowa odpłatna, jest zamawiający  i jest wykonawca ( organizacja pozarządowa jest wykonawcą ).

6 (edytowany przez memphis 2022-01-27 22:17:54)

Odp: Roczne sprawozdanie a dotacje

Moim zdaniem udzielenie dotacji nie jest zamówieniem, ponieważ donator nie nabywa robót budowlanych, dostaw, usług sensu stricto. Po drugie sprawozdanie jest o udzielonych zamówieniach, w tym o zamówieniach wyłączonych ze stosowania rygoru ustawy w dziale I rozdziale 1 oddziale 2. W obecnej ustawie, inaczej niż w starej, nie ma słowa o przyznawaniu dotacji i wyłączeniu z tego tytułu. Prawdopodobnie dlatego, że nie są to zamówienia, ich przyznawanie regulują inne ustawy, a obecna ustawa to usystemtyzowała. Ustawa pzp zgodnie z art. 2 dotyczy wyłącznie zamówień.
Inna sprawa jest taka, że jednostki, którym dotacja została udzielona, same udzielają zamówień (to one dokonują zakupów i zawierają umowy z wykonawcami).

Definicja wykonawcy: należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która oferuje na rynku wykonanie robót budowlanych lub obiektu budowlanego, dostawę produktów lub świadczenie usług lub ubiega się o udzielenie zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego.

Jak dla mnie w takim przypadku nie ma ani wykonawcy, ani zamówienia.

7

Odp: Roczne sprawozdanie a dotacje

rozumiem, dziękuję za opinię