1

Temat: ogłoszenia

Zamawiający prowadzi postępowanie na podstawie art. 305 pkt 1 w związku z art. 214 ust 1 pkt 1 lit. a ustawy Pzp. Czy wystarczy, że Zamawiający wyśle zaproszenie do negocjacji, przeprowadzi negocjacje, sporządzi protokół z negocjacji i zawrze umowę bez wysłania ogłoszenia o zamówieniu i o wyniku postępowania,  gdyż wartość zamówienia jest poniżej progów unijnych.

2

Odp: ogłoszenia

1) wolna ręka - ogłoszenia o zamówieniu nie ma
2) ogłoszenie o wyniku postępowania jest obowiązkowe

3

Odp: ogłoszenia

Dzięki za odpowiedź Ale na podstawie czego twierdzisz, że ogłoszenie o wyniku postępowania jest obowiązkowe?

4

Odp: ogłoszenia

Art. 309. Zwróc przy tym uwagę na art. 515 ust. 4. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy pozwala uniknąć odwołań po zawarciu umowy.

5

Odp: ogłoszenia

Słusznie! Bardzo dziękuję!