1

Temat: podmiotowe środki dowodowe - przetar nieograniczony

Jakie konsekwencje grożą zamawiającemu, który nie dopełni obowiązku dotyczącego żądania dokumentów - podmiotowych środków dowodowych potwierdzających brak podstaw wykluczenia w postępowaniu o wartości równej lub wyższej od progów unijnych wg nowej ustawy obowiązującej od 01.01.2021 r.. Nie opisałam w SWZ, których dowodów będzie żądała. Jestem na etapie wezwania wykonawcy (tylko jedna oferta w postępowaniu) do złożenia podmiotowych środków i wzywam do potwierdzenia warunku czy wezwać też do złożenia dowodów dot. podstaw wykluczenia z art. 108  mimo, że nie wyszczególniłam tych dokumentów w swz i ogłoszeniu  czy nie wzywać i niech się dzieje wola nieba.
Marzena

2

Odp: podmiotowe środki dowodowe - przetar nieograniczony

Tu nie ma woli nieba. Przepisy prawne wyraźnie mówią "Zamawiający wzywa", "Zamawiający żąda". Postępowanie do unieważnienia. Sama piszesz "Zamawiający nie dopełnił obowiązku"

3

Odp: podmiotowe środki dowodowe - przetar nieograniczony

Dziękuję