1

Temat: Rozwiązanie umowy

Zastanawiam się czy można rozwiązać umowę,  zwartą  w trybie podstawowym, na zasadzie zgodnej woli stron. Nie mam tu na myśli odstąpienia , bo należy się wtedy kara ( w zależności od  tego kto odstępuje - każdej ze stron). Ne mogę tez zastosować art. 456.1.
Generalnie jako Zamawiający z wykonawcą chcemy się dogadać i nie kontynuować umowy. Roboty jeszcze nie rozpoczęte. Może zastosować K.c?

2

Odp: Rozwiązanie umowy

Musi być konkretny powód, nie zasadzie nie bo nie. Wypisanych jest dużo w ustawie. Może też być np. brak celu publicznego, zbędny, zmienił się ale coś pasuje mieć

3

Odp: Rozwiązanie umowy

Po wyborze wykonawcy i podpisaniu umowy pierwszeństwo przejmuje K.C., PZP jako przepis szczególny reguluje pewne kwestie ale przepisy K.C. zawsze obowiązują