1 (edytowany przez grabownp 2021-11-16 11:01:32)

Temat: Zmiana formularza oferty - omyłka pisarska - termin składania ofert

Witam w przetargu nieograniczonym (unijnym ) na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, w formularzu oferty w jednej z tabelek pozostał zapis w kolumnie o treści: "12 miesięcy" musimy go zamienić na "36 miesięcy" ten zapis będzie mnożony przez cenę jednostkową. Zapis został w tabeli po ostatnim przetargu. Czy powinno się przedłużać termin składania ofert choćby o 1 dzień?  art. 137 ust. 6 ( Czy jest to Zmiana istotna?). termin składania ofert za 3 tygodnie.

Edit: Oby nie, sądzimy że jest to Zmiana nieistotna, ale doradźcie coś. Dzieki.

2

Odp: Zmiana formularza oferty - omyłka pisarska - termin składania ofert

Dla mnie to zmiana istotna - na tej podstawie będzie liczona cena oferty

3

Odp: Zmiana formularza oferty - omyłka pisarska - termin składania ofert

kaskaa napisał/a:

Dla mnie to zmiana istotna - na tej podstawie będzie liczona cena oferty

Tak tylko jest wystarczająco dużo casu aby Wykonawcy sobie to przeliczyli - nie sprawi im to żadnych trudności - zajmie to im 10 sekund. Zakres zmian nie może prowadzić do istotnej zmiany charakteru zamówienia w porównaniu z pierwotnie określonym, domniemywa się bowiem wówczas, że krąg potencjalnych wykonawców zamówienia w zmienionym kształcie jest inny niż krąg wykonawców zainteresowanych zamówieniem pierwotnie opisanym w SWZ. To przecież Zamawiający musi ocenić, czy charakter bądź zakres zmiany powoduje, że należy przedłużyć termin składania ofert o czas niezbędny na zapoznanie się ze zmianą SWZ i przygotowanie oferty. Każda zmiana SWZ musi zostać wprowadzona do postępowania w taki sposób, aby możliwe było zapoznanie się z nią i dostosowanie do niej przygotowywanych ofert.

4

Odp: Zmiana formularza oferty - omyłka pisarska - termin składania ofert

Jeśli z warunków zamówienia generalnie wynika, że miało to być 36 miesięcy i nie ma co do tego żadnych wątpliwości, a tylko w tym jednym miejscu jest omyłka, to nie powinno to wpływać na konieczność przedłużenia tso.
Weź pod uwagę, że inna może być cena jednostkowa na 12 miesięcy i inna na 36.

5

Odp: Zmiana formularza oferty - omyłka pisarska - termin składania ofert

Jak memphis, poza tym w PN nie zawsze da się przedłużyć o 1 dzień.