1

Temat: Uzasadnienie odpowiedzi na zapytania do SWZ

Jeden z wykonawców prosi o zmiany w treści umowy dotyczące kar umownych. W przypadku niezaakceptowania jego propozycji żąda uzasadnienia odpowiedzi. Żąda również podstaw prawnych dotyczących sposobu określenia przez zamawiającego wysokości tych kar.
Moim zadaniem to dotyczy sposobu przygotowania SWZ przez zamawiającego, więc uzasadniać nie trzeba.
Czy zamawiający ma jakiś obowiązek uzasadniania odpowiedzi? Są jakieś uregulowania w PZP?
Postępowanie poniżej progów unijnych, tryb podstawowy.

2

Odp: Uzasadnienie odpowiedzi na zapytania do SWZ

Nie musisz nic uzasadniać, masz tylko odpowiedzieć. Jeśli ma obiekcje i zrobiłeś coś poza prawem - to zwsze może się odwołać. Wykonawca ma tylko pytać i wyjaśniać SWZ, a od zmian w warunkach jesteś Ty.
Często wykonawcy piszą np. proszę o zmianę zapisów .......
Ja tylko odpisuję: zamawiający nie zamierza zmieniać lub t.p.