1

Temat: Warunki udzoiału a wspólny udział w zamówieniu

Mam Warunki udziału w postępowaniu dotyczące tylko i wyłączne ZEZWOLEŃ i KONCESJI. W SWZ stawiam wymóg, że wykonawca musi wykonać zamówienie samodzielnie. Czy w takim przypadku muszę żądać zobowiązania do udostępnienia zasobów dla podmiotów występujących wspólnie i oświadczeń podczas gdy zamówienie musi być wykonane samodzielnie. A zezwoleń i licencji nie można udostępnić.

2 (edytowany przez memphis 2021-10-25 18:46:05)

Odp: Warunki udzoiału a wspólny udział w zamówieniu

Musisz wprost wyrtykułować ograniczenie możliwości udostępniania zasobów zgodnie z art. 121. Brak informacji o możliwości udostępnienia zasobów nic nie znaczy, gdy nie ma jasnego ograniczenia w dokumentach.
Odnośnie do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - art. 117 obowiązuje.

3

Odp: Warunki udzoiału a wspólny udział w zamówieniu

A w art. 117 jest mowa, ze jeżeli występują wspólnie to wystarczy ,ze jeden ma zezwolenia i to jest ok?

4

Odp: Warunki udzoiału a wspólny udział w zamówieniu

Tak. W takim wypadku oświadczenie o podziale obowiązków będzie niezbędne.

5 (edytowany przez janek_1 2021-10-26 06:11:43)

Odp: Warunki udzoiału a wspólny udział w zamówieniu

Tak ale czy mogę zastrzec na podstawie art 121, że czynności "te i te" może wykonać ten, który ma zezwolenie,  a z oświadczenia wyjdzie co będzie robił ten drugi, który nie ma zewolen?

6

Odp: Warunki udzoiału a wspólny udział w zamówieniu

W sumie to nie wiem, czy jest konieczne takie ograniczanie, skoro korzystanie z zasobów podmiotu trzeciego nie może się odbywać w odniesieniu do uprawnień.
W kwestii oświadczenia - reguluje to wprost art. 117 ust. 2. Tylko wykonawca, który ma uprawnienia, może realizować usługę, do realizacji której te uprawnienia są wymagane.