1

Temat: Wartość zamówienia po niezrealizowaniu umowy

Środki unijne. Pierwsza umowa przetarg nieograniczony na roboty budowlane, powyżej  6 mln na podstawie dokumentacji projektowej. Zamawiający odstąpił od realizacji części  umowy (nie ze swojej winy). Teraz chce znowu udzielić zamówienia na niezrealizowane roboty budowlane, w trybie pod klucz. Wartość tego zamówienia ok. 400 000 euro. Czy zamawiający może udzielić zamówienia w trybie podstawowym? Nic więcej do realizacji nie zostało w ramach projektu, oprócz tych robót. Dziękuję za pomoc smile