1

Temat: brak kosztorysu przy wynagrodzeniu ryczałtowym

Zamawiający przy wynagrodzeniu ryczałtowym wymagał w SWZ dołączenia do oferty kosztorysów ofertowych poglądowych w formie uproszczonej wraz z wydrukiem wykazu materiałów i robocizny oraz tabelą elementów scalonych. Oferty złożyło 5 Wykonawców, jeden z nich nie dołączył w ogóle kosztorysu, 3 Wykonawców nie dołączyło wykazu materiałów, robocizny i tabeli elementów scalonych, 1 natomiast nie dołączył wykazu robocizny. Czy w takiej sytuacji należałoby odrzucić oferty wszystkich Wykonawców na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) Pzp, gdyż ich treść jest niezgodna z warunkami zamówienia czy też pomimo tych braków i wymogu SWZ uznać, że przy wynagrodzeniu ryczałtowym takie braki nie mają żadnego wpływu i wobec tego należy uznać, że oferty są prawidłowe? Będę wdzięczna za pomoc.

2

Odp: brak kosztorysu przy wynagrodzeniu ryczałtowym

https://www.prawozamowienpublicznych.pl/sites/default/files/brak_kosztorysu_a_odrzucenie_oferty_agnieszka_dylong.pdf

3

Odp: brak kosztorysu przy wynagrodzeniu ryczałtowym

Dziękuję smile