1

Temat: transport publiczny

Postępowanie dot. publicznego transportu zbiorowego (komunikacja miejska), Z. przewidział, że W. może świadczyć usługę pojazdami spalinowymi (nie starszymi niż 10 lat) ale od roku 2023 będzie musiał zmienić pojazdy spalinowe na elektryczne (fabrycznie nowe). Pojazdy spalinowej oraz elektryczne będą własnością wykonawcy i może on ubiegać się o dotację na zakup pojazdów elektrycznych. Czy w szacunkowej wartości zamówienia dot. ww. usługi należy uwzględnić koszt zakupu pojazdów elektrycznych oraz spalinowych przez W.?

2

Odp: transport publiczny

Wykonawca może także leasingować pojazdy. Wydaje się, że do wyceny powinny zostać wzięte wszystkie pozycje kosztowe uwzględniane w kalkulacji rekompensaty, w tym np. leasing, amortyzacja.