1

Temat: wyjaśnienia treści oferty

Postępowania poniżej progów unijnych

Wykonawca wraz z ofertą miał złożyć oświadczenie projektanta o jego doświadczeniu wraz z dowodami ( doświadczenie projektanta jako kryterium oceny)

Wykonawca w oświadczeniu wpisał nieprawidłowy nr drogi oraz złożył tylko 1 stronę referencji.

Czy wzywam go do wyjaśnień na podstawie art. 223 ust. 1 ?

Czy Wykonawca może odpowiedzieć na platformie w formie wiadomości na platformie "wyślij wiadomość do zamawiającego", typu:
Ad. 1 .....
Ad. 2 ....
Z poważaniem

Czy powinien do wiadomości załączyć pismo z wyjaśnieniami i je podpisać podpisem kwalifikowanym/osobistym/zaufanym?


Będę wdzięczna za pomoc.

2

Odp: wyjaśnienia treści oferty

uważaj, bo dokumentów dot. kryteriów się nie uzupełnia, opierasz się na tym co masz

3

Odp: wyjaśnienia treści oferty

To, że nie wolno wzywać o uzupełnienie, to wiem. Ale czy nie mogę wezwać Wykonawcy do złożenia wyjaśnień?

4

Odp: wyjaśnienia treści oferty

Do wyjaśnień możesz wzywać do woli.

5

Odp: wyjaśnienia treści oferty

A czy Wykonawca może takie wyjaśnienia złożyć w formie e-maila na platformie zakupowej, czy musi być to pismo z jego podpisem kwalifikowanym/zaufanym/osobistym?

6

Odp: wyjaśnienia treści oferty

Co do zasady wyjaśnienia mogą być przesłane jako tekst przy użyciu środków komunikacji elektronicznej wskazanych przez Zamawiającego.