1

Temat: Szacowanie w ramach projektu UE

W ramach projektu, którego beneficjentem jest JST występują realizatorzy - szkoły, które zostały wymienione w umowie o dofinansowanie. Czy ktoś z Państwa potwierdzi lub jest w posiadaniu opinii, że każda szkoła jest osobnym zamawiającym i może odrębnie szacować wartość zamówienia w ramach tego projektu . Zawsze tak robiliśmy, natomiast teraz pojawiły się wątpliwości.

2

Odp: Szacowanie w ramach projektu UE

Jeżeli szkoły, w co wątpię, są samodzielnymi podmiotami to tak. Jednak w przeważającej części przypadków szkoły podlegają i są finansowane  przez JST i to wyklucza występowanie jako samodzielny zamawiający. Szacunek powinien być jeden.

3 (edytowany przez rybix 2021-03-02 10:59:29)

Odp: Szacowanie w ramach projektu UE

Szkoły są odrębnymi zamawiającymi zgodnie z ustawą pzp - to na pewno. Przecież są to jednostki sektora finansów publicznych i z definicji są zamawiającymi.

4

Odp: Szacowanie w ramach projektu UE

Ktoś coś pomoże?

5

Odp: Szacowanie w ramach projektu UE

Jeżeli szkoły są odrębnymi zamawiającymi, każda samodzielnie prowadzi postępowanie, włącznie z szacowaniem. https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/wytyczne-w-zakresie-kwalifikowalnosci-wydatkow-w-ramach-europejskiego-funduszu-rozwoju-regionalnego-europejskiego-funduszu-spolecznego-oraz-funduszu-spojnosci-na-lata-2014-2020/ -str. 14 przewodnika

6

Odp: Szacowanie w ramach projektu UE

Tylko, że to jest mowa o partnerach a nie realizatorach. Ja potrzebuję coś co wprost mówi o tym, że realizator może być zamawiającym.