Temat: art. 41 nowej ustawy

Witam, w oparciu o art. 41 nowej ustawy Prawo zamówień publicznych, jednostka A została wyznaczona  jako jednostka właściwa do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na rzecz jednostki B.  Jednostką udzielającą zamówienia, tj. zawierającą umowę w sprawie zamówienia będzie jednostka B.  Postępowanie do momentu wyboru wykonawcy i przygotowania umowy będzie prowadziła jednostka A, a zawarcie umowy oraz zamieszczenie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych zostanie dokonane przez jednostkę B. Czy takie działanie jest prawidłowe? Wówczas jednostka B wykaże te zamówienie do sprawozdania z udzielonych zamówieniach za 2021 r.

2

Odp: art. 41 nowej ustawy

Jest prawidłowe i tak jednostka B będzie wykazywać to sprawozdanie, wykonanie umowy itd jako zamawiający. Jednostka A jest tylko pełnomocnikiem i po postępowaniu i tak przekaże wszystkie papiery do A.

3

Odp: art. 41 nowej ustawy

Dziękuję