Temat: KRK dla sp. z o.o. sp.k.

Zamawiający wezwał Wykonawcę do złożenia KRK w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 13,14,21 Pzp. Wykonawca złożył tylko KRK w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 Pzp.
Czy w przypadku sp. z o.o. sp.k., gdzie spółkę komandytową reprezentuje samodzielnie komplementariusz czyli  sp. z o.o. jest obowiązek złożenia KRK dla podmiotu zbiorowego zgodnie z przesłanką art. 24 ust. 1 pkt 21 Pzp?  Jeżeli tak, to KRK powinna złożyć sp.k. czy sp. z o.o.?
Będę wdzięczna za pomoc.

2

Odp: KRK dla sp. z o.o. sp.k.

Dla spółek komandytowych KRK składa:
1) w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 21 - spółka komandytowa
2) w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 14 - komplementariusza spółki komandytowej (tylko w przypadku kiedy komplementariuszem jest osoba fizyczna) oraz prokurent (jeżeli występuje)


Przesłanki z art. 24 ust. 1 pkt 13 dotyczą wyłącznie osób fizycznych - osoba prawna nie może być za nie skazana. Jeżeli komplementariuszem w sp. k. jest sp. z o.o. i sp. k. nie ma prokurentów to jedyne zaświadczenie jakie żądasz to te z art. 24 ust. 1 pkt 21 (żądasz je od sp.k.).


Podejrzewam, że KRK z art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 złożyli członkowie zarządu sp. z o.o. Nie jest to Tobie do niczego potrzebne.