1

Temat: waloryzacja wynagrodzenia dostawa środków czystości

Witam, czy stosujecie w umowach na dostawę środków czystości oraz dezynfekujących w tym maseczek, rękawic itp. czy też w innych umowach np. na dostawę żywności  - zapisy odnośnie waloryzacji wynagrodzenia w przypadku drastycznych wzrostów cen w trakcie trwania umowy. np.
Za zgodą zamawiającego dopuszcza się waloryzację cen jednostkowych netto według wskaźnika
cen towarów  i usług konsumpcyjnych  opublikowanego przez  Główny  Urząd Statystyczny  w
Biuletynie Statystycznym GUS.

Za  zgodą  zamawiającego,  na  pisemny  wniosek  Wykonawcy  cena  jednostkowa  może  być
waloryzowana w okresie obowiązywania umowy dwa razy w ciągu roku do wysokości wskaźnika
wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych  opublikowanego przez Główny Urząd Statystyczny
na stronie internetowej www.stat.gov.pl. 

Umowa jest zawierana na 1 rok i Wykonawcy się skarżą że cieżko im oszacować w roku 2020 kwoty obowiązujące przez cały rok 2021. Nas jako zamawiających nie powinno to zbytnio interesować ale chcielibyśmy podejść do tego jakoś z głową bo rozumiemy problem Wykonawców.