1

Temat: Wybór oferty a udostępnienie dokumentów postępowania

Witam,
Mam problem z zamawiającym.Byłem 3 podczas otwarcia a wcześniejsze oferty nie spełniają wymagań.

Na etapie sprawdzania ofert ominął istotne elementy porównania ofert i wybrał ofertę która powinna zostac unieważniona. W wyniku własnego badania ofert zauważono ten błąd i wskazano na niejasnośći w ofertach. Zaawiajacy przyznał rację i unieważnił Wybór po czym wykluczył pierwszego wykonawce który źle podał dane w formularzu ofertowym.

Zamawiający w formularzu ofertowym na montaż urządzeń instalacji agregatu wskazał konieczność podania ich parametrów to jest moc, głośność, waga itd. W dokumentacji sizw nie wskazął na konieczność podania karty katalogowej produktu niemniej większość osób takie karty dołączała.
W przedmiotowym postępowaniu wziął udział producent 2 miejsce podczas otwarciu który załączył tylko oferte  bez kart katalogowych produktów. W naszej opinii nie spełnia on wymagań i na prośbę o uzupełnienia dokumentacji w postaci kart katalogowych potwierdzających te parametry zamawiający odpisuje iż dokonał porównania produktów na podstawie formularza ofertowego zgdonie z art 26 ust 2. niemniej nie udostępnia danych które spodowoały potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postepowaniu.

Przy czym w pierwotnej wersji przy unieważnieniu 1 oferenta również przedłożył tylko oświadczenie przy czym karty katalogowe produktów wskazywały na całkowicie inne wartości.

Tak jak to miało miejsce przy wyborze pierwszego oferenta mamy przypuszczenia że zamawiający nie rozumie własnych zapisów i po raz kolejny dokonał błędnego wyboru oferty. Z uwagi na powyższe oczekujemy szerszego wyjaśnienia niemniej bez skutku.

Proszę o wsparcie czy zamawiający musi udostępnić całą dokumentację postępowania łącznie z wyjaśnieniami producenta? 
Czy w przypadku zapisu o konieczność wskazania danych z karty musi mieć podparcie potwierdzające spełnienia wymagań tj. certyfikat innej jednostki o spełnienie wymagań głośności, mocy, wagi? czy wystarczy własne oświadczenie prodcneta?

2

Odp: Wybór oferty a udostępnienie dokumentów postępowania

Zamawiający ma obowiązek udostępnić całą dokumentację przedłożoną przez wykonawców, którą otrzymał w tym także na wezwanie, chyba, że wykonawca zastrzegł ją skutecznie tajemnicą przedsiębiorstwa.
Jeśli zamawiający nie stawiał jako warunku udziału przedłożenia kart katalogowych, to wystarczy oświadczenie.
Taki urok niektórych zamawiających, że nie zawsze rozumieją techniczną stronę swojej własnej SIWZ.
W każdym razie, jeśli jeszcze nie było wyboru oferty, zwracanie uwagi zamawiającemu mija się z celem.
Poczekaj na wybór, złóż kolejny wniosek o udostępnienie wszystkich dokumentów złożonych w przedmiotowym postępowaniu razem z protokołem postępowania ZP , i jeśli masz 'techniczną'pewność, że oświadczenie konkurenta mija się z tym jakie warunki udziału stawia SIWZ, pozostaje Ci złożyć odwołanie do KIO.

3

Odp: Wybór oferty a udostępnienie dokumentów postępowania

zamawiający przedłożył mi komplet dokumentów które złożyłwykonawca w tym formularz ofertowy oraz dokumenty do przetargu jako jużdokumenty po wyorze ofertena
natomiast w żadnym miejscu nie ma dokumnetu który potwierdza poprawność danych przedłożonych w formularzu ofertowym.
jeżeli mamy przypuszczenia że oferent podaje błędne dane to zamawiający musi wezwać wykonawcy do przedłożenia prawidłowych danych czy może uznać za zasadne dane przedłożone jedynie w formularzu ofertowym ?
wykonawca nigdzie nie podał danych ani karty katalogowej która spełnia te wymagania nawet nie przedłożć oświadczenia które potwierdza spełnienie wymagań urządzenia przez tego zamawiającego.
pisząc prośbę o przedłożennie dokumentów potwierdzających zamawiający nie rozumie kwestii przedłożenia dokumentu potwierdzająćego dane zawarte w formularzu i oddala moje prośby o przesłanie dokumentu potwierdzającego.
czy w takim przypadku mogę w dalszym ciągu wnioskować i naciskać na zamawiającego żęby wyjaśnić mu kwestie prawidłowego potwiedzenia spełnienia warunku przez ich oferenta czy pozostaje mi tylko KIO ?

4 (edytowany przez memphis 2020-10-01 16:42:50)

Odp: Wybór oferty a udostępnienie dokumentów postępowania

O ile dobrze rozumiem, zamawiający nie żądał kart katalogowych czy certyfikatów na potwierdzenie zgodności urządzenia z SIWZ, tylko formularza technicznego opisującego przedmiot oferty.
W takim wypadku ani wykonawca nie musi składać kart i certyfikatów na potwierdzenie parametrów z oferty, ani Ty nie masz podstaw, by takowych żądać na potwierdzenie zgodności ofert konkurentów z SIWZ.
Jedyną wątpliwą kwestią pozostaje, czy dane podawane przez wykonawców w ofertach są prawdziwe lub czy takie urządzenia istnieją.
Jeśli są jakieś różnice pomiędzy ofertami a ogólnie dostępnymi kartami katalogowymi, to wydaje mi się, że jedyne co może zrobić zamawiający, to żądanie wyjaśnień, z czego wynika ta rozbieżność. Nie jest to natomiast powód do odrzucenia oferty, o ile wykonawca jest w stanie wyjaśnić przedmiot oferty. Może to być urządzenie na indywidualne zamówienie, dla którego producent powszechnie nie udostępnia specyfikacji.
Nie mniej zamawiający nie ma obecnie podstaw, by żądać czegoś więcej niż oświadczenie i wyjaśnienia wykonawcy.

5

Odp: Wybór oferty a udostępnienie dokumentów postępowania

Zamawiający bardzo dobrze rozumie treść swojej siwz i postępuje zgodnie z jej zawartością. Jak sam/a piszesz w siwz nie żądano żadnych dokumentów mających potwierdzać zgodność oferowanego urządzenia z wymaganiami zamawiającego. Nie było więc konieczne dołączanie do oferty żadnych kart katalogowych czy dodatkowych, poza treścią oferty oświadczeń. Co więcej zamawiający nie ma obecnie uprawnień do żądania takich dokumentów. Wykonawca odrzucony sam sobie zrobił krzywdę dołączając do oferty kartę katalogową która poświadczała że jego urządzenie nie spełnia wymagań. Jeżeli uważacie, że urządzenie tego drugiego również nie spełnia wymagań to ciężar udowodnienia tego leży po Waszej stronie. Inaczej jest to zwykłe pomówienie.