Temat: krs od sp. z o.o.

W SIWZ MAM ZAPIS: celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu wykonawca dostarczy zamawiającemu:
-informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13,14 i 21 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,


czego powinno ządać się od spółki z o.o.
i kto powinien złożyć te informacje?

2

Odp: krs od sp. z o.o.

jasiekrok napisał/a:

W SIWZ MAM ZAPIS: celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu wykonawca dostarczy zamawiającemu:
-informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13,14 i 21 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,


czego powinno ządać się od spółki z o.o.
i kto powinien złożyć te informacje?


Czy powinno sie żadać  : celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu wykonawca dostarczy zamawiającemu:
-informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, (bez 13)


i co w wyniku takiego wezwania dostanę?
krk wystawione na spółkę? czy na prezesa spółki? ( jednoosobowy zarząd , bez prokurentów i cżlonków organu nadzoru)

3

Odp: krs od sp. z o.o.

Dla sp. z o.o.:
KRK dla spółki (art. 24 ust 1 pkt 21)
KRK dla każdego członka zarządu i każdego prokurenta (art. 24 ust. 1 pkt 14)

4

Odp: krs od sp. z o.o.

Olek napisał/a:

Dla sp. z o.o.:
KRK dla spółki (art. 24 ust 1 pkt 21)
KRK dla każdego członka zarządu i każdego prokurenta (art. 24 ust. 1 pkt 14)


art. 24 ust.1 pkt. 13 w ogóle w wezwaniu wówczas nie wpisywać?

w 14 jest odniesienie do 13...i takie mnie naszły wątpliwości czy członek zarządu nie powinien też być przez krk zweryfikowany pod kątem art. 24 ust.1 pkt. 13.

5

Odp: krs od sp. z o.o.

24.1.13 i 24.1.14 są powiązane.
Jak wzywam to piszę o KRK w zakresie określonym w art 24 ust 1 pkt 13-14.

6

Odp: krs od sp. z o.o.

dzięki:)