Temat: unieważnienie wyboru oferty a udostępnienie dokumentacji

PN powyżej progów, dofinansowany. Zostały złożone 4 oferty. Zamawiający dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej, następnie dwóch Wykonawców zwróciło się o udostępnienie dokumentacji, która została im udostępniona.Jednak po czynności wyboru, Zamawiający powziął informację, która miała wpływ na wybór oferty (tj. informacja o braku spełnienia przez wybranego Wykonawcę jednego z warunków). Unieważniono więc czynność wyboru oferty najkorzystniejszej i poinformowano o powtórzeniu czynności badania i oceny ofert. Po niniejszym unieważnieniu zwrócili się pozostali Wykonawcy o udostępnienie dokumentacji oraz Wykonawca, któremu wcześniej udostępniono dokumentację, jednak chce on zapoznać się z dokumentami, które zostały wytworzone od momentu ostatniego udostępnienia do dnia dzisiejszego. Teraz nasuwa się pytanie:
1- czy Zamawiający może udostępnić dokumentację postępowania pozostałym Wykonawcom, jeżeli w międzyczasie dokonał unieważnienia czynności wyboru oferty. Jak też podejść do tego, gdy po wyborze udostępnił już dokumentację niektórym Wykonawcom (zasada równego traktowania Wykonawców)
2- czy Zamawiający może udostępniać dalszą dokumentację Wykonawcy, któremu udostępnił już dokumentację po wyborze oferty (czynności od momentu wyboru do unieważnienia wyboru). Czy po czynności unieważnienia wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający nie powinien udostępniać już żadnej dokumentacji.
Trochę to skomplikowane ale nie wiem jak podejść do sprawy i będę wdzięczna za pomoc.

2

Odp: unieważnienie wyboru oferty a udostępnienie dokumentacji

Art. 8. 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne.
ustęp 2. Zamawiający może ograniczyć dostęp do informacji związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia tylko w przypadkach określonych w ustawie.

Czy znasz jakieś przepisy ustawy PZP zezwalające na ograniczenie dostepu do informacji w sytuacji o której piszesz.

3 (edytowany przez memphis 2020-09-08 19:08:58)

Odp: unieważnienie wyboru oferty a udostępnienie dokumentacji

W kontrze jest jedynie art. 96 ust. 3, z tym że są orzeczenia, sprzed nowelizacji co prawda, które pozwalają przyporządkować wszystkie dokumenty do oferty. Ponadto ciekawe, jakby brzmiał zarzut dotyczący udostępnienia dokumentacji wykonawcom...
Dodatkowo u Ciebie niektórzy wykonawcy już dysponują częścią dokumentów.
Ja bym udostępnił, zwłaszcza że "donosy" wykonawców mogą Cię uchronić przed kolejnym unieważnieniem wyboru oferty.