1

Temat: zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Termin podpisania umowy 22.05.2020 r.
Termin zakończenia umowy 31.07.2020 r.
Okres rękojmi 60 miesięcy.
W gwarancji ubezp. jest zapis, że od dnia 22.05.2020 do dnia 30.08.2020 r. jest ważna z tytułu niewykonania bądź nienależytego wykonania umowy. Od dnia 31.08.2020 r. do dnia 15.09.2025 r. jest ważna w okresie rękojmi.
Czy mogę uznać taką gwarancję?

2

Odp: zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Moim zdaniem jest OK.

3

Odp: zabezpieczenie należytego wykonania umowy

A czy okres rękojmi nie powinien być, od dnia 01.08.2020 r. do dnia 16.08.2024 r.?

4

Odp: zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Mam pytanie w zakresie zabezpieczenia .W SIWZ oraz we wzorze umowy ustaliłam 10% zabezpieczenie,chociaż powinnam 5 % ( tarcza 4). Jeżeli nie podpisałam jeszcze umowy to mogę to zmienić na 5% ?

5

Odp: zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Wg mnie jesteś związana postanowieniami SIWZ. Tym bardziej, że tarcza w uzasadnionych przypadkach dopuszcza zabezpieczenie 10%.