1 (edytowany przez Fart 2020-07-16 09:47:38)

Temat: Normy, atesty iso a OPZ i Rozporządzenie

Witam.
Zamierzamy ogłosić PN poniżej progów na dostawę mebli. Od projektant otrzymałem OPZ w którym pisze że oferowane meble oraz część ich składowych mają spełniać Normy( niepalności, ścieralności odpornoścni na światło itp.), atest higieniczny, zgodność produktu z  normą EN 16139:2014, wystawiony przez niezależną, akredytowaną jednostkę uprawnioną do wydawania tego rodzaju zaświadczeń. Jako jednostkę akredytowaną uznaje się każdą jednostkę badawczą i certyfikującą posiadającą akredytację krajowego ośrodka certyfikującego ? w przypadku Polski jest to Polskie Centrum Akredytacji (PCA), w przypadku certyfikatów wystawionych przez kraj zrzeszony w Unii Europejskiej, jako jednostkę akredytowaną uznaje się każdą jednostkę badawczą i certyfikującą posiadającą akredytację odpowiednika PCA w tym kraju oraz że mają być  produkowane w oparciu o standardy produkcji określone w normie iso 9001:2015 oraz iso 14001:2015 potwierdzone dołączonymi certyfikatami, wystawionymi przez niezależną, akredytowaną jednostkę uprawnioną do wydawania tego rodzaju zaświadczeń. Jako jednostkę akredytowaną uznaje się każdą jednostkę badawczą i certyfikującą posiadającą akredytację krajowego ośrodka certyfikującego ? w przypadku Polski jest to Polskie Centrum Akredytacji (PCA), w przypadku certyfikatów wystawionych przez kraj zrzeszony w Unii Europejskiej, jako jednostkę akredytowaną uznaje się każdą jednostkę badawczą i certyfikującą posiadającą akredytację odpowiednika PCA w tym kraju
Oczywiście dopuszcza się równoważne dokumenty.


1.Czy mogę ogólnie w SIWZ zapisać tak: Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona zostanie wezwany do przedstawienia dokumentów oraz oświadczeń na potwierdzenie zgodności oferowanego przedmiotu zamówienia z wymaganiami opisanymi w załączniku ...OPZ
2. czy muszę powoływać się na Rozporządzenie w sprawie dokumentów bodajże §13 i teraz nie wiem czy ust. 1 pkt 2,3,4 oraz ustęp 3 i 4.

2

Odp: Normy, atesty iso a OPZ i Rozporządzenie

Proszę o pomoc czy w OPZ może znaleźć się zapis, dotyczy dostawy mebli:
?    Fotel w całości tapicerowane, tapicerowane tkaniną z atestem trudnozapalności (DIN EN 1021-1,2 oraz BS 5852 Crib 5), trudnozapalność (DIN 4102:B1) o składzie 100% TREVIRA CS, o klasie ścieralności na poziomie 100 000 cykli Martindale  (BS EN ISO 12947-2), odporności na piling 5 (EN ISO 12945-2) i gramaturze 336g/m2,  odporność na światło ? 7(EN ISO105-B02), nie dopuszcza się tkaniny o innym składzie gatunkowym i niższych parametrach
?    Fotel produkowany w oparciu o standardy produkcji określone w normie ISO 9001:2015 oraz ISO 14001:2015 potwierdzone dołączonymi certyfikatami
?    Fotel w całości tapicerowane, tapicerowane tkaniną z atestem trudnozapalności (DIN EN 1021-1,2 oraz BS 5852 Crib 5), trudnozapalność (DIN 4102:B1) o składzie 100% TREVIRA CS, o klasie ścieralności na poziomie 100 000 cykli Martindale  (BS EN ISO 12947-2), odporności na piling 5 (EN ISO 12945-2) i gramaturze 336g/m2,  odporność na światło ? 7(EN ISO105-B02), nie dopuszcza się tkaniny o innym składzie gatunkowym i niższych parametrach.
?    Producent posiada certyfikat ISO 9001:2015 oraz ISO 14001:2015 w zakresie stosowania: projektowanie, produkcja, sprzedaż i serwis mebli biurowych oraz ich komponentów