1

Temat: wadium w przeatrgu powyżej progu unijnego

czy można już nie żądać wadium w przetargu powyżej progu unijnego??

2

Odp: wadium w przeatrgu powyżej progu unijnego

Skąd ten pomysł, nie słyszałem aby uchylono art. 45 ust.1 PZP

3

Odp: wadium w przeatrgu powyżej progu unijnego

chyba w tarczy 4.0 coś takiego miało być

4

Odp: wadium w przeatrgu powyżej progu unijnego

już znalazłem http://dziennikustaw.gov.pl/D2020000108601.pdf art 77 pkt 24
chyba od 1 lipca wchodzi

5

Odp: wadium w przeatrgu powyżej progu unijnego

Masz rację też to znalazłem choć łatwo nie było. Zastanawiam się dlaczego tych wszystkich zmian do PZP nie ujęto łącznie w art. 49 gdzie wprowadzono zwolnienie od obowiązku publikacji ogłoszeń na tablicy ogłoszeń.

6

Odp: wadium w przeatrgu powyżej progu unijnego

jo napisał/a:

już znalazłem http://dziennikustaw.gov.pl/D2020000108601.pdf art 77 pkt 24
chyba od 1 lipca wchodzi


A skąd ta data 01 lipca ?

7 (edytowany przez memphis 2020-07-14 11:57:59)

Odp: wadium w przeatrgu powyżej progu unijnego

Ustawa w tym pkt. weszła w życie w upływie 7 dni od dnia ogłoszenia (23.07.).

8

Odp: wadium w przeatrgu powyżej progu unijnego

memphis napisał/a:

Ustawa w tym pkt. weszła w życie w upływie 7 dni od dnia ogłoszenia (23.07.).


no to popełniłam błąd... :-(   26 czerwca 2020r. przesłałam ogłoszenie do publikacji w DzUUE :-( i nie zażądałam wadium. Postępowanie dofinansowanie ze środków UE. Czy ktoś wie jakie są konsekwencje w tym zakresie?

9

Odp: wadium w przeatrgu powyżej progu unijnego

Taki czyn to co najwyżej uchybienie formalne. Tym bardziej, że oferty będą składane w terminie obowiązywania zmienionej ustawy.

10

Odp: wadium w przeatrgu powyżej progu unijnego

Olek napisał/a:

Nic takiego się nie stało. Mogłaś żądać wadium i po 01.07 zmodyfikować postępowanie w tym zakresie więc wychodzi na to samo.
Poza tym, żeby wlepić korektę, kontrolujący musi udowodnić, że brak wadium spowodował lub mógł spowodować uszczerbek dla budżetu UE. Nie wiedzę podstaw dlaczego brak wadium miałby np. ograniczać konkurencję - jest wręcz przeciwnie.

Otrzymałam takie zapytanie :
"Prosimy o ponowną weryfikację podstawy prawnej odstąpienia od wymogu żądania wadium. Mając świadomość, że ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19, która weszła w życie z dniem 24 czerwca 2020 r. daje Zamawiającemu możliwość odstąpienia od wymogu żądania wadium (art. 77 pkt 24) to jednak zgodnie z art. 103 ust. 5 art. 77 pkt 24 i art. 93, weszły w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia tejże ustawy, a do postępowań wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie tych przepisów zastosowanie miały dotychczasowe przepisy PZP. Biorąc pod uwagę moment wszczęcia niniejszego postępowania w ocenie wykonawcy brak obowiązku żądania wniesienia przez wykonawców wadium, jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza tzw. ?progi unijne? nie będzie miała tutaj zastosowania"

Postępowanie wszczęte przed 01 lipca powyżej progów unijnych, nie zażądałam wadium. Co w takiej sytuacji zrobić? zmienić SIWZ i ogłoszenie i zażądać wadium a następnie znów zmienić SIWZ i usunąć wadium?  Proszę o radę, jak odpisać wykonawcy?

11

Odp: wadium w przeatrgu powyżej progu unijnego

Zważywszy, że teraz nie możesz tej kwestii pominąć, najpoprawniej byłoby zmienić SIWZ i żądać wniesienia wadium, gdyż literalnie w momencie wszczęcia postępowania był to obowiązek.

12

Odp: wadium w przeatrgu powyżej progu unijnego

memphis napisał/a:

Zważywszy, że teraz nie możesz tej kwestii pominąć, najpoprawniej byłoby zmienić SIWZ i żądać wniesienia wadium, gdyż literalnie w momencie wszczęcia postępowania był to obowiązek.

ok, dziękuję, tak też zrobię:-) no ale czy później mogę zrezygnować z wadium? i znów zmienić SIWZ w tym zakresie?

13

Odp: wadium w przeatrgu powyżej progu unijnego

Nie możesz - Ciebie obowiązują przepisy sprzed wejścia w życie ustawy, vide art. 93 ostatniej ustawy covidowej.

14

Odp: wadium w przeatrgu powyżej progu unijnego

memphis napisał/a:

Nie możesz - Ciebie obowiązują przepisy sprzed wejścia w życie ustawy, vide art. 93 ostatniej ustawy covidowej.

Nie doczytałem tego artykułu. Kasuje swój poprzedni post, żeby nie wprowadzać zamieszania.