1

Temat: Czy jest możliwy aneks do umowy?

Witam
W lutym tego roku moja firma zawarła umowę z wybranym w wyniku przetargu nieograniczonego wykonawcą. W SIWZ i tej umowie został określony termin realizacji zamówienia - do 31 grudnia 2006r. Umowa dotyCzy dostaw materiałów i została w niej określona maksymalna wartość świadczenia na ok.6 mln PLN (ilości materiałów były szacunkowe, określone na podstawie zużycia zeszłorocznego, z zastrzeżeniem, że Zamawiający może w ramach szerokiego asortymentu okreśłonego w SIWZ pobierać różne ilości, w zależności od rzeCzywistych potrzeb, byle nie przekroCzył łącznie tych 6 mln).
Na dzień dzisiejszy są wykorzystane z tej umowy 3 mln i wiadomo, że do końca grudnia nie uda się skonsumować pozostałych 3 mln.
Czy w związku z tym prawnie dopuszczalna byłoby zawarcie aneksu do tej umowy przedłużającego tylko termin realizacji np. do 31 marca 2007, tak, aby można byłoby spróbować skonsumować te 3 mln?(oCzywiście za zgodą obu stron...)
Dodam, że bez wątpienia byłby to ruch korzystny dla Zamawiającego, bo w ciągu roku nastąpiły znaczne podwyżki cen tych materiałów a  dostawy dla zamawiającego odbywają się i potrwają do końca roku przy stałych cenach.