1

Temat: Spełnienie warunków udziału w postępowaniu

Witam, przygotowujemy przetarg na wyposażenie lokalnego centrum nauki, chcemy zakupić monolity glebowe czy Państwa zdaniem mogę żądać na Spełnienie warunków:

- wykaz dostaw/usług polegających na projektowaniu, wykonaniu i aranżacji co najmniej 3 wystaw związanych z tematyką przyrodniczą:
      - ekspozycji muzealnych,
      - sal dydaktycznych,
      - izb regionalnych.
Ponadto Wykonawca ma doświadczenie w naukowym opracowaniu prezentowanych przez siebie ekspozycji. W przypadku ekspozycji monolitów glebowych co najmniej 10 letnie doświadczenie to powinno obejmować:
      - terenowe badania gleboznawcze,
      - wykonywanie laboratoryjnych analiz glebowych,
      - interpretacje  wyników badań fizyko-chemicznych,
      - taksonomię gleboznawczą,
      - bonitację gleboznawczą
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy/usługi  zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy/usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź
inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane,
a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów.
 
Mam obawy jeżeli chodzi o doświadczenie Wykonawcy, zazwyczaj dotyczy ono osób wykonujących zadania.
Bardzo proszę o wskazówki, to przetarg dofinansowany i na dodatek unijny.

2

Odp: Spełnienie warunków udziału w postępowaniu

To jest przetarg na dostawę czy na usługi? Co to są monolity glebowe? Wybacz, ale nie mam czasu googlować.

3

Odp: Spełnienie warunków udziału w postępowaniu

Chodzi o wykonie -dostawa wystawy stałej dot. monolitów glebowych (eksponowanie ważniejszych typów gleb znajdujących się w danym regionie, odpowiednio opisane i zabezpieczone) umieszczonych w specjalnych skrzyniach.

4

Odp: Spełnienie warunków udziału w postępowaniu

Osobiście uważam, że postawione warunki są nieadekwatne (zawyżone i ograniczające w sposób niedozwolony konkurencję) do przedmiotu zamówienia. Jak sama piszesz to ma być wystawa a nie badania naukowe. Przedstawione warunki wskazują na to drugie.

5

Odp: Spełnienie warunków udziału w postępowaniu

marekw2 napisał/a:

Osobiście uważam, że postawione warunki są nieadekwatne (zawyżone i ograniczające w sposób niedozwolony konkurencję) do przedmiotu zamówienia. Jak sama piszesz to ma być wystawa a nie badania naukowe. Przedstawione warunki wskazują na to drugie.

Zgoda z marekw2.

Poza tym podoba mi się fragment o 10 letnim doświadczeniu w ciągu ostatnich 3 lat smile