1

Temat: Zmiana SIWZ czy Wyjaśnienie

Przetarg na roboty budowlane-  krajowy.Wpłynęły pytania od wykonawców w zakresie rozbieżności pomiędzy projektem a przedmiarem, na dodatek część robót nie została skalkulowana w przedmiarze gdzie obowiązuje wynagrodzenie kosztorysowe .Czekamy  ciągle na skorygowane przedmiary.
Z uwagi na upływający termin składania ofert a brak odpowiedzi dla wykonawców, zmieniłam tylko  SIWZ i ogłoszenie  o 7 dni. Nowy  termin otwarcia ofert na 3 czerwca
czy jak uzyskam  dzisiaj czyli 27 maja odpowiedzi od projektanta i zamieszczę  je na stronie BIP wykonawców czy znów muszę zmienić termin ? 
Przedmiot zamówienia w ogłoszeniu był wpisany bardzo ogólnie - napewno nie wpłynie na zmianę opisu przedmiotu zamówieni w ogłoszeniu 
1) czy wystarczy napisać Wyjaśnienie   z art. 38 ust 4 ? i  art. 38 ust 3
2) czy muszę napisać Zmiana SIWZ oraz zmienić znów termin ogłoszenia o co najmniej 2 dni?

2

Odp: Zmiana SIWZ czy Wyjaśnienie

zmieniłbym termin dwa dni Cię nie zbawi a zawsze to bezpieczniej

3

Odp: Zmiana SIWZ czy Wyjaśnienie

W tym wypadku wydłużenie to oblig.

4

Odp: Zmiana SIWZ czy Wyjaśnienie

Dziękuję Wam za  waszą cenną opinię .Przesunę o 2 dni .Pozdrawiam