Temat: wymagane dokumenty

Dzien dobry,
jest postępowanie przetargowe i wymagane jest złożenie dokumentów w formie elektronicznej, miedy innymi pełnomocnictwo. Treść jest taka:
W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje osoba upoważniona, wraz z ofertą należy złożyć pełnomocnictwo określające jego zakres. Pełnomocnictwo musi być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentacji Wykonawcy. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w formie elektronicznej kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego przez osobę upoważnioną do reprezentacji Wykonawcy.

Pytanie takie mam:
jeżeli pełnomocnictwo jest wystawione przez dwie osoby na tego co będzie podpisywał ofertę a załączany będzie skan, to czy wersję elektroniczną powinni podpisać podpisem kwalifikowanym jeszcze raz ci sami wystawiający i dodatkowo osoba reprezentująca ich czy wystarczy tylko podpisujący całą ofertę? Trochę się pogubiłam z tym zapisem a pierwszy raz będę składac ofertę w formie elektronicznej..

2

Odp: wymagane dokumenty

Według mnie:
1) pełnomocnictwo wystawia osoba upoważniona do reprezentacji (i udzielania pełnomocnictw) i podpisuje je kwalifikowanym podpisem elektronicznym;
2) zeskanowane pełnomocnictwo poświadcza notariusz kwalifikowanym podpisem elektronicznym
3) zeskanowane pełnomocnictwo poświadcza wystawca pełnomocnictwa kwalifikowanym podpisem elektronicznym (trochę to bez sensu bo chyba lepiej zrobić tak jak w pkt. 1 - ale podobno też jest to dopuszczalne)

Nie znam przypadku, w którym zeskanowane pełnomocnictwo osoby X podpisywała by kwalifikowanym podpisem osoba Y - wg mnie nie jest to prawidłowe działanie.

W Twoim przypadku, jeżeli pełnomocnictwo ma formę papierową i jest wystawione przez X i Y na rzecz Z. To zeskanowany dokument poświadcza, albo notariusz albo X i Y łącznie. Poświadczenie kopi następuje poprzez złożenie kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

3

Odp: wymagane dokumenty

KIO 405/20

4

Odp: wymagane dokumenty

marekW2 dziękuję za pomoc smile

5

Odp: wymagane dokumenty

Bardzo proszę

6

Odp: wymagane dokumenty

Mam pytanie...w przetargu na usługę ubezpieczenia wykonawca ma złożyć owu. dopuszczone są 2 wersje złożenia: papierowa z własnoręcznym podpisem i elektroniczna z podpisem kwalifikowanym. Czy tak może być? zapisy takie przygotował broker w związku z panującym nam wirusem...

7

Odp: wymagane dokumenty

Czy w siwz muszą być zawarte zapisy o tajemnicy przedsiębiorstwa?