1

Temat: JEDZ

Wykonawca w ofercie wpisał, że będzie korzystał z podwykonawcy w zakresie usług transportowych . W dokumencie JEDZ zaznaczył jednocześnie, że nie będzie polegał na zdolnościach innych podmiotów w celu spełnienia kwalifikacji określonych w części IV oraz zaznaczył ,że nie będzie brał udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia wspólnie z innymi wykonawcami oraz że nie zamierza zlecić osobom trzecim podwykonawstwa jakiejkolwiek części zamówienia .  Czy należy wysłać wezwanie do uzupełnienia dokumentu JEDZ i jakim zakresie ?

2 (edytowany przez eva 2020-05-20 09:30:38)

Odp: JEDZ

W pierwszej kolejności wezwałabym wykonawce do złożenia wyjaśnień a potem po ich otrzymaniu zdecydowała co dalej.