1

Temat: Termin zakończenia

W ogłoszeniu o zamówieniu oraz w siwz Termin zakończenia zamówienia wynosi 29.10.2021, natomiast w projekcie umowy wdarł się błąd, bo jest data 30.10.2021. Otwarcie ofert już nastąpiło. Czy w tym przypadku należy unieważnić postępowanie?

2

Odp: Termin zakończenia

Nie ma takiej potrzeby.