1

Temat: Podwykonawca wprowadzony podczas realizacji zamówienia

Wykonawca na etapie składania ofert zaznaczył, że roboty wykona samodzielnie. Na etapie realizacji umowy chce wprowadzić podwykonawcę.

Czy to nie kłóci się z treścią oferty?

2

Odp: Podwykonawca wprowadzony podczas realizacji zamówienia

Nie.

3 (edytowany przez Olek 2019-04-10 19:17:07)

Odp: Podwykonawca wprowadzony podczas realizacji zamówienia

Zwykłego podwykonawce może wprowadzić.
Nie mógłby wprowadzić:
- "podmiotu trzeciego" powołując się na jego zasoby, jeżeli samodzielnie wykazał spełnianie warunku udziału w postępowaniu;
- podwykonawcy do czynności dla których zamawiający zastrzegł osobiste wykonanie (kluczowe części zamówienia);
- podwykonawcy zwykłego w miejsce innego podmiotu, na zasoby którego się powoływał (chyba że podwykonawca ten spełnia odpowiedni warunek udziału w postępowaniu);
- podwykonawcy do wykonania warunków udziału w postępowaniu, które wykonawca wykazał, że spełnia samodzielnie (np. posiadanie projektant o odpowiednich wymaganiach.

4

Odp: Podwykonawca wprowadzony podczas realizacji zamówienia

Problem w tym, że wymagaliśmy wykazania specyficznego warunku - wykonania robót budowlanych przy przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków w ramach których to robót zostały wykonane prace konserwatorskie i restauratorskie.

Gdyby były to zwykłe roboty budowlane, to nie miałabym wątpliwości, a w tym wypadku zaświeciło mi się czerwone światełko.

5

Odp: Podwykonawca wprowadzony podczas realizacji zamówienia

Miraa napisał/a:

Problem w tym, że wymagaliśmy wykazania specyficznego warunku - wykonania robót budowlanych przy przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków w ramach których to robót zostały wykonane prace konserwatorskie i restauratorskie.

Gdyby były to zwykłe roboty budowlane, to nie miałabym wątpliwości, a w tym wypadku zaświeciło mi się czerwone światełko.

Art. 143b - muszą przedstawić ci projekt umowy o podwykonawstwo. Jeżeli z jej treści będzie wynikało, że wykona prace, dla których miałaś warunek udziału w postępowaniu to bym takiego podwykonawcy nie dopuścił (opcjonalnie wyjaśniałbym). Może on tylko będzie stawiał rusztowania, beton przygotowywał itp co nie ma bezpośredniego przełożenia na prace konserwatorskie - w takim wypadku nie widzę problemów, aby taki podwykonawca brał udział w robotach.

6

Odp: Podwykonawca wprowadzony podczas realizacji zamówienia

jesli nie było warunku samodzielności i jeśli nie było to jednym kryterium to nie możesz niczego zabronić pod warunkiem, że spełni Twoje wymagania, które opiszesz w siwz.

7

Odp: Podwykonawca wprowadzony podczas realizacji zamówienia

Wykonawca w formularzu ofertowym oświadczył, że będzie korzystał z podwykonawcy , ale na tym etapie nie wie na kim. Czy tak można?

8

Odp: Podwykonawca wprowadzony podczas realizacji zamówienia

można