1

Temat: Klauzula informacyjna

W klauzuli informacyjnej dot. danych osobowych, które będą przetwarzane przez administratora jakie okresy trzeba wpisywać?