1 (edytowany przez janek159 2019-12-09 13:11:47)

Temat: brak podziału wynagrodzenia w ofercie

W postępowaniu cena dotyczyła łącznie 2 usług A i B. W formularzu nie było wskazane ile procentowo ma wynosić A a ile B (formularz tego podziału nie przewidywał).

Umowa przewiduje wynagrodzenie z podziałem na dwie części A i B.

Czy można przed zawarciem umowy po terminie skł. Ofert ustalić z wykonawcą  ten podział ceny np. cena za część A - 40% , za część B - 60 %?

Obie płatności w innych okresach.

2

Odp: brak podziału wynagrodzenia w ofercie

W tym wypadku nawet trzeba. Choć teraz każdy z Was będzie naciągał koszty w zależności od warunków realizacji.

3

Odp: brak podziału wynagrodzenia w ofercie

Czy uważasz że negocjowanie warunków płatności jest teraz dopuszczalne?

Czy gdyby ten udział procentowy był wcześniej znany wykonawcom to mogłoby/ nie mogłoby  to mieć wpływ na krąg wykonawców?

4

Odp: brak podziału wynagrodzenia w ofercie

to zależy jak piszę od warunków. Czy właściwości realizacji są podobne dla każdej części? Czy może np. nie wyjść jedna część która jest gorzej liczona a ta lepsza wyjdzie i bedzie płacona? Tej drugiej np. nikt by nie brał. Wtedy czy wykonawca pójdzie na kary a jednak zarobi dobrze. Nie wiem bo nie znam wszystkich warunków.

5

Odp: brak podziału wynagrodzenia w ofercie

Gdyby to była zmiana w umowie to byłaby istotna.

A tu problem jest przed zawarciem umowy, brak danych.

Dziękuję,
czy mogę prosić o opinię jeszcze kogoś.

6

Odp: brak podziału wynagrodzenia w ofercie

To nie jest negocjowanie warunków płatności, skoro zostało określone, że będą dwie płatności w nieokreślonych widełkach.
Najlepiej, gdyby części A i B zostały wycenione wg wartości rynkowej, aby nie naruszać równowagi ekonomicznej na korzyść wykonawcy, bo zawyżona pierwsza płatność może doprowadzić np. do zaniechania realizacji umowy, nieproporcjonalnych kar i strat zamawiającego.

7

Odp: brak podziału wynagrodzenia w ofercie

To nie jest negocjowanie warunków płatności?
A jak ustalisz teraz ile za tą część a ile za tą, zamawiający proponuję 90 % a wykonawca chce inaczej i rozmowy trwają. Czym to jest jak nie negocjacja warunków płatności.

8

Odp: brak podziału wynagrodzenia w ofercie

Najprościej będzie jak po prostu wskażesz w umowie, ile w rzeczywistości kosztuje część A i ile kosztuje część B.
Jeśli płatność za część A będzie zgodna z jej prawdziwą wartością, to w mojej ocenie nie ma mowy o negocjowaniu warunków umowy.
A jeśli chciałbyś uznać to jako zmianę umowy, to o ile wysokości płatności nie będą ustalone na korzyść wykonawcy, tj. jeśli część I wynagrodzenia nie będzie przeszacowana, to nie będzie to zmiana istotna.

Z negocjowaniem (zmianą) warunków umowy miałbyś do czynienia, gdybyś np. dopuścił więcej płatności częściowych.

A jeśli w ramach robót budowlanych jest ustalany harmonogram płatności, to jest to negocjowanie warunków płatności?

9 (edytowany przez cbud 2019-12-10 10:59:09)

Odp: brak podziału wynagrodzenia w ofercie

ad harmonogram
Jeśli są już podane w ofercie - to tak, jeśli dopiero przed podpisaniem umowy - to nie.
Ad. podział
Jeśli chcesz już koniecznie rozbić i aby było OK to wykonaj to na podstawie wyliczeń u siebie kosztów zadania - ile % ma poszczególna część i to będzie w miarę.

10 (edytowany przez janek159 2019-12-10 11:23:43)

Odp: brak podziału wynagrodzenia w ofercie

memphis napisał/a:

Najprościej będzie jak po prostu wskażesz w umowie, ile w rzeczywistości kosztuje część A i ile kosztuje część B.
Jeśli płatność za część A będzie zgodna z jej prawdziwą wartością, to w mojej ocenie nie ma mowy o negocjowaniu warunków umowy.
A jeśli chciałbyś uznać to jako zmianę umowy, to o ile wysokości płatności nie będą ustalone na korzyść wykonawcy, tj. jeśli część I wynagrodzenia nie będzie przeszacowana, to nie będzie to zmiana istotna.

Z negocjowaniem (zmianą) warunków umowy miałbyś do czynienia, gdybyś np. dopuścił więcej płatności częściowych.

A jeśli w ramach robót budowlanych jest ustalany harmonogram płatności, to jest to negocjowanie warunków płatności?


Tu w ogóle nie mówimy o negocjowaniu warunków umowy i zmianach do umowy.Nie zmieniamy umowy bowiem ona jest jeszcze nie zawarta.

Problem na tym etapie dotyczy treści oferty,

czy można ustalić z wykonawcą brakujące dane w ofercie, tak aby je przenieść do umowy która dopiero ma być zawierana.

ale, ostatecznie najsłuszniejsze wydaje się przyjąć że dookreślenie proporcji płatności po terminie składania ofert a przed zawarciem umowy jest dopuszczalne, gdyż zamawiający nie wprowadza tu zmiany warunków zamówienia po terminie składania ofert, - płatności częściowe były przewidziane w dokumentacji SIWZ.


W moim postawionym na wstępie problemie, zastanawiało mnie czy brak określenia z góry proporcji wynagrodzenia nie stanowi przypadkiem nieusuwalnej wady w postępowaniu.

ale uznajmy że ustalenie wysokości podziału płatności nie stanowi negocjacji treści oferty (nie umowy) i ustalenia te można przenieść do umowy.

11

Odp: brak podziału wynagrodzenia w ofercie

Ja wielokrotnie stosowałem taką praktykę. Kontrolerzy początkowo próbowali to kwestionować właśnie z takiego powodu, że w projekcie umowy nie były określone przedziały kwotowe. Wpisywali to  do protokołów ale nie było żadnych konsekwencji. Teraz dodaję zapis, że płatności częściowe nie mogą przekroczyć ....% wartości całkowitej. Nie wiem jak wygląda Wasza siwz ale może jest tam coś o harmonogramie realizacji usług lub przedłożeniu przed podpisaniem umowy kosztorysów czy jakiejś wyceny. Jeśli tak to dopilnuj przedłożenia tych dokumentów i płatności częściowe realizuj zgodnie z ich treścią. Jeżeli nie masz nic takiego to zawsze możesz na etapie odbioru danej części zamówienia zażądać dołączenia do zgłoszenia jej wykonania czegoś na kształt kosztorysu powykonawczego i na tej podstawie określić w częściowym protokole odbioru wartość tej części.  Nie trzeba wtedy zmieniać projektu umowy i wpisywać do niej żadnych nowych treści.

12

Odp: brak podziału wynagrodzenia w ofercie

Nam zależy aby z góry wpisać kwoty i tak rozliczyć, dzięki.

W kontroli wiele rzeczy wygląda że coś nie tak, ale jak przychodzi do wskazania konkretnego naruszenia przepisu to jest problem.

13

Odp: brak podziału wynagrodzenia w ofercie

Właśnie, najważniejsze że w projekcie umowy masz dopuszczenie do rozliczeń cząstkowych.