1

Temat: Wadium

Czy zamawiający ma obowiązek badać kto podpisał gwarancję ubezpieczeniową zapłaty Wadium? Mam przetarg powyżej progów unijnych jeden z wykonawców wraz z ofertą złożył Wadium w formie gwarancji ubezpieczeniowej wraz z pełnomocnictwem osoby która ją podpisywała. Z pełnomocnictwa wynika że ta osoba może wystawiać gwarancje do kwoty 100 tys. oraz do kwot ustalonych w odrębnych umowach generalnych. Pierwszy raz mam taką sytuację. Treśc gwarancji jest OK.

2

Odp: Wadium

skoro już jest i się nie zgadza to wzywaj. Niech przyślą własciwe pełnomocnictwo lub niestety należy przyjąć iż wadium jest złożone nie należycie (po prostu go nie ma gdyż jest nieważne i nie zobowiązujące)

3

Odp: Wadium

https://apexnet.com.pl/edustrefa/pobierz-plik/?id=3416

4

Odp: Wadium

W wyroku KIO z dnia 15 października 2013 r., KIO 2369/13 wskazano, że wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia nie ma obowiązku załączać do dokumentu gwarancji wadialnej ani pełnomocnictw dla osób, które ją podpisały w imieniu gwaranta, ani dokumentów rejestrowych wykazujących, że takie pełnomocnictwo zostało udzielone przez osoby uprawnione do reprezentacji tego podmiotu. Podobne stanowisko wyraziła KIO także w wyroku z dnia 14 lipca 2015 r., KIO 1406/15.

5

Odp: Wadium

eva napisał/a:

Czy zamawiający ma obowiązek badać kto podpisał gwarancję ubezpieczeniową zapłaty wadium? Mam przetarg powyżej progów unijnych jeden z wykonawców wraz z ofertą złożył wadium w formie gwarancji ubezpieczeniowej wraz z pełnomocnictwem osoby która ją podpisywała. Z pełnomocnictwa wynika że ta osoba może wystawiać gwarancje do kwoty 100 tys. oraz do kwot ustalonych w odrębnych umowach generalnych. Pierwszy raz mam taką sytuację. Treśc gwarancji jest OK.

Czy treść pełnomocnictwa jest sprzeczna z treścią gwarancji, np. czy gwarancja jest na kwotę wyższą niż 100 tys.?