1

Temat: zapisy w ogłoszeniu - unieważnienie postępowania

Witam, jesteśmy w trakcie przygotowywania przetargu nieograniczonego na dostawę maszyny rolniczej. Zakup ma być  dofinansowany z  jest z Program Rozwoju Obszarów Wielskich na lata 2014-2020. Czy w SIWZie możemy zawrzeć zapis , że "Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od podpisania umowy z wykonawcą w przypadku jeśli ARiMR sprawdzając postępowanie stwierdzi, że jest ono nieprawidłowe lub nałoży kary"?? Czy wystarczy, że zawrzemy zapis w ogłoszeniu oraz w SIWZ, że Zamawiając "Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia"?

2

Odp: zapisy w ogłoszeniu - unieważnienie postępowania

Opcja nr 2.

3

Odp: zapisy w ogłoszeniu - unieważnienie postępowania

Jak Marcel. Nie możesz pisać już w siwz, że jeśli zrobisz źle postępowanie to nie podpiszesz umowy smile choć intencja dobra

4

Odp: zapisy w ogłoszeniu - unieważnienie postępowania

jw