1

Temat: Wspólne przeprowadzenie postępowania

Wiem, że jeszcze trochę do rocznego sprawozdania ale zastanawiam się jak ująć zamówienie udzielane wpólnie przez kilku zamawiających.

Postępowanie powyżej progów unijnych (przetarg nieograniczony) przeprowadzony przez wyznaczonego zamawiającego w imieniu i na rzecz innych zamawiających (art. 16 ust. 1). Postępowanie nie zostało podzielone na części. W wyniku przeprowadzonego postępowania został wyłoniony wykonawca z którym każdy z zamawiających odrębnie zawierał umowy.

Patrząc na wytyczne w sprawie sporządzania rocznego sprawozdania jest zapis, że "(...)  Jeżeli jednak określony zamawiający jest upoważniony nie do zawarcia umowy, ale tylko do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wspólnie w swoim imieniu oraz w imieniu i na rzecz innych zamawiających w sytuacji, gdy przedmiotem postępowania są świadczenia podzielne (zamówienie udzielane w częściach), a na skutek przeprowadzonego postępowania umowy częściowe zawierane są indywidualnie przez poszczególnych zamawiających, na rzecz których działał zamawiający, obowiązek ujęcia w sprawozdaniu rocznym udzielanych w taki sposób zamówień spoczywa odrębnie na każdym z zamawiających, który zawarł umowę".

Czy w rocznym sprawozdaniu ujmuję tylko swoją umowę, a pozostali swoje?
Zostaliśmy zobowiązani tylko do przygotowania i przeprowadzenia postępowania w imieniu i na rzecz wszystkich zamawiających. Postępowanie dotyczyło zakupu energii elektrycznej.

2

Odp: Wspólne przeprowadzenie postępowania

Każdy ujmuje swoją umowę.

3

Odp: Wspólne przeprowadzenie postępowania

I dodatkowo nawet jeśli jeden Zamawiający podpisuje wszystkie umowy ale dla różnych jednostek, które rozliczają się samodzielnie to tak samo ostatecznie każdy za siebie.

4

Odp: Wspólne przeprowadzenie postępowania

jako unijne mimo że poszczególni zamawiający maja umowy poniżej progu??

5

Odp: Wspólne przeprowadzenie postępowania

Tak, jako unijne.

6 (edytowany przez eva 2019-11-14 09:37:06)

Odp: Wspólne przeprowadzenie postępowania

Dziękuję. Tak też myślałam ale wolałam się upewnić.