Temat: termin składania ofert

Jak liczycie termin składania ofert, czy ostatni dzień na składanie ofert może być terminem otwarcia tzn. jeżeli np. ogłoszę postępowanie 13.11, czy termin składania ofert może być 20.11 (usługi)? Wg informatora UZP wydaje się, że nie choć już w komentarzach do PZP jest to różnie traktowane.

2

Odp: termin składania ofert

nowyzielony napisał/a:

Jak liczycie termin składania ofert, czy ostatni dzień na składanie ofert może być terminem otwarcia

Nie może lecz musi być terminem otwarcia  art. 86 ust. 2 PZP Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania,z tym że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia.

nowyzielony napisał/a:

jeżeli np. ogłoszę postępowanie 13.11, czy termin składania ofert może być 20.11 (usługi)?

Skąd tu wątpliwość ? 13 - jako terminu ogłoszenia nie liczymy, pozostaje (14, 15, 16, 17, 18, 19, 20) siedem dni i otwarcie 21

3

Odp: termin składania ofert

Wg red. Jaworskiej: "Przy obliczaniu terminu składania ofert nie uwzględnia się dnia, w którym ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w BZP"
Wg red. Pieroga  "Liczenie terminu rozpoczyna się od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP"
Ja dla rozwiania wszelkich wątpliwości stosuję interpretację red. Jaworskiej. Jak ogłaszasz się 13.11 to terminy liczymy od 14.11 i musi to być 7 pełnych dni. Czyli 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, i składanie ofert nie wcześniej niż na 21.11 godzina 00:00. W praktyce nikt o północy nie przyjmuje ofert i wyznacza termin składania na godziny robocze w dniu 21.11 (w tym przykładzie). Otwarcie robię około 20 minut po terminie składania.