Temat: kiedy żądać karty charakter. w przetargu na dostawę środków czystości

Witam Zamawiający przygotowuje postępowanie na dostawę środków czystości, przewiduje procedurę odwróconą. W przypadku środków czystości (płyny dezynfekujące, mleczka do czyszczenia, kostki wc itp) wymagane będzie dołączenie aktualnych kart charakterystyki - wiadomo na wszelki wypadek gdyby ktoś się przypadkowo czegoś napił, przetarł oczy itp. I stąd moje pytanie - na jakim etapie powinno się żądać takich dokumentów. Czy powinno się wpisać, że Wykonawcy mają je dołączyć do oferty ale traktować jako inne dokumenty (III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6))  i wówczas w ogłoszeniu nie wypełniać sekcji  III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT , czy traktować je właśnie jako dokumenty składane w celu potwierdzenia okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 2 i wówczas wypełniać sekcję  III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP i żądać ich dopiero od najwyżej ocenionego.

z góry dziękuję za podpowiedzi.

2 (edytowany przez wadialny 2019-10-08 14:11:21)

Odp: kiedy żądać karty charakter. w przetargu na dostawę środków czystości

Polecam:

https://www.wprzetargach.pl/kategorie/dokumenty-potwierdzajace-spelnianie-przez-oferowane-dostawy-uslugi-lub-roboty-budowlane-wymagan-okreslonych-przez-zamawiajacego

https://www.wprzetargach.pl/kategorie/dokumenty-potwierdzajace-spelnianie-przez-oferowane-dostawy-uslugi-lub-roboty-budowlane-wymagan-okreslonych-przez-zamawiajacego/czy-dokumenty-potwierdzajace-spelnianie-przez-oferowane-dostawy-uslugi-lub-roboty-budowlane-wymagan-okreslonych-przez-zamawiajac