Temat: zamówienia dodatkowe z art. 67 ust. 1 p.7 na dostawę mat. biurowych

Witam, czy w przypadku przetargu na dostawę materiałów biurowych oraz tuszy i tonerów można przewidzieć zamówienie dodatkowe tj.  z art. 67 ust. 1 pkt. 7) np. na poziomie 10% i doliczyć tę wartość do wartości szacunkowej zamówienia? Czy w przypadku dostaw możliwa jest tylko dostawa  gdy zmiana wykonawcy zobowiązywałaby zamawiającego do nabycia materiałów  o innych właściwościach  co powodowałoby niekompatybilność techniczną lub nieproporcjonalnie duże trudności  techniczne w użytkowaniu i utrzymaniu tych produktów. Czy można w jednym postępowaniu  bez podziału na części ogłosić przetargu na dostawę materiałów biurowych oraz tuszy i tonerów?

2

Odp: zamówienia dodatkowe z art. 67 ust. 1 p.7 na dostawę mat. biurowych

1. w przypadku pkt. 7, te zamówienia nie muszą być wcześniej przewidziane (inaczej jak w 6),
2. wątpię aby mat. biurowe i tonery były możliwe do zakupu na podstawie pkt. 7, sądzę że kompatybilność może być zapewniona przez innego wykonawcę,
3. możesz w jednym postepowaniu zrobić całość ale pewnie zasadne byłoby umożliwienie składania ofert częściowych, jak nie dopuścisz części to uzasadnienie dlaczego w protokole.

3

Odp: zamówienia dodatkowe z art. 67 ust. 1 p.7 na dostawę mat. biurowych

Dziękuję za podpowiedź.